Domů

Měnlivé části

24.06.2024

Tropar
hl. 4. Vévodové nebeského vojska, neustále se k vám modlíme my nehodní: „Pomáhejte nám vašimi modlitbami a přikryjte nás záštitou vašich křídel. Ochraňujte nás, když se k vám vroucně utíkáme a voláme: Vysvoboďte nás z běd, knížata nebeských mocností.“

Kondak
hl. 2. Vévodové Boží, služebníci slávy Boží, velitelé andělů a učitelé lidí, vyproste nám užitečné dary a velké milosti, neboť jste vévodové nebeských sil.

Prokimen
hl. 4. Činíš anděly, své duchy, slouží ti i plameny ohně.
Verš: Veleb, duše má, Hospodina! Hospodine, můj Bože, jsi nad míru velký!