Domů

Měnlivé části

02.12.2023

Tropar
hl. 2. Apoštolové, mučedníci a proroci, biskupové, mnichové a spravedliví, dobrý boj jste bojovali a víru jste zachovali. Nyní máte plnou důvěru u Spasitele a my vás prosíme: Proste jeho milosrdenství, aby spasil naše duše.

Kondak
hl. 8. Celá země ti přináší, Pane, jako Původci veškerého stvoření, své prvotiny - svaté mučedníky. Na jejich přímluvu i přímluvu Bohorodičky uděl, Milostivý, své církvi trvalý pokoj a zachovej svůj lid.

Prokimen
hl. 8. Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví.
Verš: Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt.